قول

"قول" در زبان فارسی عامیانه یعنی "تعهد" که به نظر من همان "قل" عربی به معنی "گفتن" است که در زبان ما تغییر وضعیت داده.  

بعضی ها فکر می کنند فقط وقتی قول می دهند باید به حرفشان عمل کنند.

اما در واقع حرف زدن همان تعهد دادن است.

و چقدر بد است وقتی کسی همینطوری پشت هم هی قول می دهد (حرف می زند) و عمل نمی کند.

اونوقت نمیشه به هیچیش اعتماد کرد. نه به حرفش، نه به رفتارش، نه به زندگیش، نه به محبتش و ...

چه برسه به اینکه بخوای آینده خودتو بهش بسپاری. 

/ 0 نظر / 12 بازدید