(۱)

من رشته محبت تو پاره می کنم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شوم.

(۲)

هر رشته گسست،‌ می توان بست                         اما گرهیش در میان هست

(نمی دونم از کی)

 

/ 0 نظر / 23 بازدید