: دی

 

بچه که بودم وقتی میرفتم زیارت از پشت ضریح داخل رو نگاه می کردم که همیشه پر از پول بود، یک مقدارشو که می تونستم میشمردم بعد تخمین می زدم که اونجا چقدر پوله و با خودم می گفتم هی یه!


دیروز فهمیدم عادت بچگیمو هنوز ترک نکردم!

 

/ 0 نظر / 26 بازدید