# جمله_های_من

ادعا

آدمها خوب ادعا دارند! آدمهای خوب، ادعا ندارند! آزار آدمهای بی ادعا کم آزارتر است از آزار آدمهای پر ادعا!
/ 48 نظر / 4 بازدید