سفر بارانی

سفر بارانی

عشق من ای کفتر بی پشت بام                                 عشق من ای خواب خوب نا تمام

فصل بغض و فصل اشک و شیون است                        فصل سرخ میوه دل کندن است

با دلی تاریک در این شام سوز                                    بار باید بست بی امید روز

من غروبم، من غریب جاده ام                                     که به بغض چشم تو افتاده ام

باید امشب از شقایق بگذرم                                      از پل روی دقایق بگذرم

باید امشب بفشرانم کینه را                                      پر کنم از بغض خود آئینه را

باید امشب با خیالات جسور                                      خون بریزد از تنم تا دشت دور

باز خلوت زیر تابوت سلام                                          باز مردن روی دست ازدحام

گرچه مردن سالها کار من است                                عشق من! این آخرین بار منست

زندگی ای کاش بی پیرانه بود                                    کاش مردن عطسه یک سایه بود

هر چه بی آواتر و بی نور تر                                       می روم تا من بمیرم دورتر

شاعر: احمد عزیزی

 

/ 0 نظر / 34 بازدید