همیشه اینطور نیست

نمی دانم چرا انتظار داریم هر کس مدل ماشینش بالاتر است، مودب تر و فهمیم تر و با شعور تر باشد؟

یا کسی که خانه بزرگتری دارد، علاوه بر موارد بالا دست و دلبازتر باشد و بیشتر مهمانی بدهد؟

/ 0 نظر / 13 بازدید