به به عربی!

موسیقی و رقص ریشه در فرهنگ همه ی ملتها دارد. انگار که از فطرت انسان نشأت می گیرد.

 

ملتهای گوناگون، موسیقیها و رقصهای گوناگونی دارند موسیقی و رقص، زبانی است که نیاز به ترجمه ندارد و خیلی راحت بدون فهمیدن زبان خواننده، میشود با موسیقی ارتباط برقرار کرد.

 

درست است که اکنون موسیقی دانان و موسیقی نوازان، زبان مخصوص خود را دارند (نوت) اما آن زمان که هنوز حرف زدن رواج نداشته و نوشتنی در کار نبوده، موسیقی و رقص بوده!

 

خیلی از موسیقیها و  رقصهای قدیمی، مقدس و جهت پرستش خدایان بوده. نمونه بارز آن قربانی کردن سرخپوستان برای خدایانشان است که با موسیقی خاص خودشان همراه است.

 

در حال حاضر، درویشها با نوعی موسیقی خاص(لحن موسیقیایی) اسم علی (ع) را تکرار می کنند و با آن موسیقی می رقصند و از حالت عادی خارج می­ شوند.

 

حتی لحن خواندن کتاب مقدس ما مسلمانها هم نوعی موسیقی خاص خودش را دارد.

 

اینکه می گفتند یا بگویند رقص و موسیقی حرام است، به نظرم حرف درست و با پایه و اساسی نیست.

 

اینکه کسی بگوید وقتی توی یک جمعی که همه خانم هستند، رقصیدن مکروه هست یا گناه دارد و اینها، اصلاً برایم قابل قبول نیست.

 

حالا چه فرقی می کند اگر این جمع، کلاس رقص باشد؟

******

تعبیر این دوست خواندنیست:

به نظر من رقص، پرواز روحه در حالتهای دست!

dance

**********

ای خدااا چی می شد این بچه ها بعد از آپ کردن، پینگ می کردن؟!!!!!

/ 0 نظر / 28 بازدید