سال نو مبارک

به امید سالی که در آن

زبانی خنجر نباشد بر دلی،

ریا خاموش باشد

دروغی گفته نشود،

صداقت جاری باشد

حقی ضایع نگردد،

عدالت برقرار باشد

 

/ 5 نظر / 21 بازدید
دریانورد

سال نو مبارک

پرندۀ سنگی

و به امید سالی سرشار از عقل برای توهم زدگانی که حوالی من زندگی می کنن و دارند دیوونم میکنن ...