اینروزها توی دنیای مجازی خیلی کمرنگ شده ام، اینرا دوست ندارم.

اما توی دنیای واقعی پر رنگ شده ام، آنقدر که رنگم چشم بعضی را می آزارد. هر چند که اینرا دوست دارم اما شاید پاکم کنند!

/ 0 نظر / 23 بازدید