زن ذلیل؟!

هستید یا نیستید؟

می خواهید طرفتان باشد یا نباشد؟

اصلاً می خواهم بدانم تعریف شما از زن ذلیل بودن، چیست؟

متأسفانه در فرهنگ ما جا افتاده که هرگاه مردی به زنش احترام بگذارد، زن ذلیل است!

مگر نه اینکه خارج از خانواده و در جامعه هر گاه به دیگران احترام گذاردی، می توانی از آنها توقع احترام داشته باشی؟

همه می دانیم هر گاه به کسی محبت کنی، می توانی انتظار محبت متقابل از او داشته باشی.

اگر حقوق دیگران را رعایت نکنی، چگونه انتظار داری دیگران حقوق تو را رعایت کنند؟

هان؟

درست نمی گویم؟

مگر نه اینکه مرد از همسرش انتظار محبت و احترام به عقاید و نظرات خود دارد؟ پس چرا زن نباید اینگونه باشد؟

می خواهم بدانم آیا شده تا به حال کسی را «زن ذلیل» خطاب کنید؟

مطمئنم که بیشتر شماها جوابتان مثبت است. فرقی نمی کند جنسیتتان هم!

خودم مستقیماً اصلاً و ابداً اما غیر مستقیم ....شاید... یادم نیست...

کاش مردها می دانستند انجام کارها یا انجام ندادن کارهایی برای اینکه دیگران به آنها «زن ذلیل» نگویند، باعث می شود که چه چیزهایی را در ذهن و قلب همسرشان از دست بدهند! چیزهایی که ارزششان به مراتب خیلی بیشتر و بهتر از «زن ذلیل» نبودن است.

مطمئناً آنها که روابط خوبی با همسرشان دارند، مورد حسادت اطرافیان هستند و این لفظ کریه، کمک شایانی برای رسیدن به اهداف حسادت طلبانۀ حاسدان می کند.

و چه آدمهای دهن بین و سست نفسی که زندگیشان را از ترس ملقب شدن به این صفت، از دست می دهند.

گاهی مردها قلباً نمی خواهند بد رفتار کنند و بالعکس می خواهند با محبت باشند، اما به خاطر دیگران، فقط به خاطر غریبه ترها، نزدیکترینشان را می آزارند.

شما که اینرا می خوانید، بیائید از امروز این لفظ را فراموش کنیم.

نه جدی و نه شوخی در مورد هیچ کس به کار نبریم!

بگذارید این واژه به تاریخ بپیوندد تا قدمی برای ثبات کانون خانواده برداشته شود.

*****

توجه توجه: منظورم غلام حلقه به گوش نبود، محبت و احترام متقابل همین!

/ 0 نظر / 25 بازدید