دیشب

 

فریاد من و آسمان

چه در هم پیچیده و گمشده

در صدای شر شر اشکهایمان

آبی خواهد شد آسمان باز

و درخشان

قلب من اما...

ماندگار است

جریحه اش،

تا ابد

 

/ 1 نظر / 29 بازدید