تفاوت دخترها با خانمها

دخترها تمام وقت خود را آزاد می گذارند تا «آقا» با آنها تماس بگیرد و برای قرار برنامه ریزی کند.

خانمها برنامه ریزی می کنند و به شکل دوستانه ای زمان مناسب را به «آقا» پیشنهاد می دهند.

**********

دخترها می خواهند که «آقا» را کنترل کنند.

خانمها می دانند که اگر «آقا» واقعاْ به آنان تعلق داشته باشد، نیازی به کنترل ندارد.

**********

دخترها «آقا» را برای تماس نگرفتن، بازخواست می کنند.

خانمها آنقدر سرگرمی دارند که متوجه عدم تماس «آقا» نمی شوند.

**********

دخترها از تنها شدن می ترسند.

خانمها از تنهایی به عنوان زمانی برای رشد شخصی استقبال می کنند.

**********

دخترها «آقا» ی خوب را ندیده می گیرند.

خانمها «آقا» ی بد را ندیده می گیرند.

**********

دخترها «آقا» را مجبور می کنند به خانه برود.

خانمها طوری رفتار می کنند که «آقا» می خواهد به خانه برود.

**********

دخترها نگران زیباییشان برای «آقا» یشان هستند.

خانمها می دانند که به اندازه کافی برای هر «آقا»یی جذاب و زیبا هستند.

**********

دخترها سعی می کنند تمام وقت «آقا» را پر کنند. (حتی برای رفت و آمد دوستان «آقا» هم محدودیت قائل می شوند.

خانمها می دانند که یک کمی فاصله ارزش «لحظات با هم بودن» را بیشتر می کند و سعی می کنند این فاصله را با بودن با دوستان خود ایجاد کنند.

**********

دخترها فکر می کنند گریه ی «آقا» از ضعف اوست.

خانمها شانه و دستمال خود را تقدیم «آقا» می کنند.

**********

دخترها می خواهند که لوس ِ «آقا» باشند.

خانمها متقابلاْ برای «آقا» راحتی و آسایش کافی را بدون ترس از دست دادن او فراهم می کنند.

**********

دخترها قلبشان را به یک «آقا» می دهند و بقیه «آقا»یان را وادار می کنند که بهای آن را بدهند.

خانمها می دانند که او («آقا» ی قبلی) فقط یک «آقا» بود، مثل بقیه.

**********

دختران عاشق می شوند و بعد از آن علاوه بر چشم پوشی از تمام ایرادات «آقا»،فقط مهربانی می کنند.

خانمها می دانند که گاهی «آقا»یی که شما را دوست دارد، بدون اوقات تلخی، شما را بیشتر دوست نخواهد داشت.

**********

***ا ین یک ترجمه بود.

*** هرگونه کپی برداری با ذکر منبع آزاد است.

/ 0 نظر / 24 بازدید