موش موشی

 

 آخه یکی نیست به این موش کوچولو

(بعضی های بهش می گن: بوش)

بگه که بابا تو رو با این پیشی ناز و مامانی چیکار داری که می خوای براش تکلیف روشن کنی.

حیف که اون پشت مشتا قایم شدی، وگرنه یه میو می کرد این پیشیه که همه سبیلات از ترس بریزه

/ 0 نظر / 12 بازدید