ضرب المثل بازی

از قدیم گفتن:

به جمالت نناز که به تبی بنده

به مالت نناز که به شبی بنده

مرضی هم می گه:

به مقامت نناز که به دولتی بنده

***به جای دولت میشه از لغتهای وزیر یا مدیر هم استفاده کرد

/ 0 نظر / 29 بازدید