چشم دراز!

آقایان از نظر چشمی به دو دسته تقسیم می شوند:‌

١- چشم درازها

چشم درازها به دسته جات متعددی تقسیم بندی می شوند، مانند:

الف - چشم درازهای بیمار- که خود زیر گروههای فراوانی دارد که شامل انواع بیماریهای خطرناک (مثل خفاش شب)، مزمن، کوتاه مدت، لا علاج، عمیق، سطحی و غیره...  می شود.

ب - چشم درازهای سالم- آقایون سالم چشم دراز هم با توجه به علت چشم دراز شدن، دسته جات متعددی دارند.

 

حیض- هیز-

٢- چشم کوتاه ها

اما چشم کوتاه ها اغلب به سه دسته تقسیم می شوند:

الف- چشم کوتاههایی که خیلی دیده اند و برایشان عادی شده.

ب - چشم کوتاههایی که مومن واقعی هستند.

ج - تعریف دسته سوم گفتنی نیست... شرمنده!

این بود تقسیم بندی اینجانب... که البته باز هم مثل همیشه خیلی جزئیات رو نمیشه بیان کرد و ... در ضمن این تقسیم بندی به خوبی و بدی آقایون تا حدودی و قسمتی  معمولاً مربوط نیست، شاید... احتمالاً!

/ 0 نظر / 26 بازدید