تلخه

بعد از تحقیق و تفحص بسیار در اطرافیان دور ور نزدیک و همچینن شنیده ها به این نتیجه رسیدم که:

 

(اغلب) آقایانی که قبل از ازدواج شیطنت نمی کنند، بعد از ازدواج به نحو چندش آوری تمیز نیستند. (از لحاظ اخلاقی)

 

نه اینکه از اولش نمی دونستم اما خواستم مطمئن بشم.

/ 0 نظر / 12 بازدید