اینه!

گاهی در تثبیت رفتارها و عادات نادرست نزدیکان و اطرافیانمون بی تقصیر نیستیم. مثلاً وقتی الکی به کسی اعتماد به نفس زیادی تزریق می کنیم و باعث می شویم طرف مقابل احساس خودبرتربینی خود را افزایش و بسط دهد و اصلا ایرادها و اشکالاتش را متذکر نمی شویم.

اینگونه برخورد چند تا دلیل متفاوت می تواند داشته باشد:

 

1- علاقه شدید به طرف مقابل

2- مهربانی بیش از اندازه خودت

3- ترس از طرف مقابل

4- احترامی که برای طرف مقابل قائل هستیم

5- خود کم بینی  

6-کم دانشی

 

گاهی لازمه با وجود یک یا تمام دلایل فوق و با شناخت طرف مقابل از روی دوستی کمی به ایشان خاطر نشان کنیم که دست بالای دست بسیار است و برتری های انسانی موقت و قابل ارتقاء هستند. برای اقدام به این عمل با توجه به شرایط و موقعیت و نسبت طرف مقابل از روشهای مختلف زیادی می شود استفاده کرد مثل:

 

1- افزایش دانش در زمینه مربوطه

2- مطرح کردن قضایا به صورت دوستانه

3- اشارات ظریف و غیر مستقیم

4- استفاده از افراد با نفوذتر

5- انتقاد به جا

6- ایراد گرفتن راستکی و الکی

7- حال گیری موضعی

8- حال گیری اساسی

 

اگر طرف مقابل علی رغم استفاده از ترفندهای فوق الذکر همچنان اصرار به احساس خودبرتربینی حاد نمودند، از روشهای خشونت بار دیگری نیز می توان بهره جست که البته اینجانب از ذکر آن معذورم.

 

/ 0 نظر / 25 بازدید