تفاوت خانمها و آقایان!

خانمها:

خانمی یک شب به منزل نرفت. فردا صبح به شوهرش توضیح داد که شب گذشته منزل یکی از دوستانش بوده است. شوهر خانم با ۱۰ نفر از صمیمیترین دوستهای خانم تماس تلفنی گرفت. هیچکدام حرف خانم را تآئید نکردند.

آقایان:

آقایی یک شب به منزل نرفت. فردا صبح به همسرش توضیح داد که شب گذشته منزل یکی از دوستانش بوده است. همسر آقا با ۱۰ نفر از صمیمیترین دوستهای آقا تماس تلفنی گرفت. ۵ نفر از آنها تآئید کردند که آقا شب گذشته در آپارتمان آنها بوده و ۵ نفر دیگر ادعا کردند که هنوز هم با آنهاست.

نتیجه اخلاقی: آقایان دوستان بهتری هستند!

*** blogard یادتون نره!

/ 0 نظر / 30 بازدید