شاید روزی دیگر

 

بالا می آورم

همه ی باورهایم را

روزی نه چندان دور

همه ی باورهای پایمال شده را

بالا می آورم

روزی

همه ی ترسهای سیاه آلوده به آزار را

چونان بالا می آورم

که چیزی نماند

از همه ی دورنم.

/ 1 نظر / 33 بازدید
KouroSH

زيبا بود مثل هميشه..