اندیشه

اندیشه را به خاطر بسپار

رنگ رفتنیست

نگاه خاموش شدنیست  

قلب شکستنیست

و انسان مردنی است.

اندیشه ماندنی است

جان گرفتنی است

زنده ماندیست

تا ابد 

در ذهن هر که آن را بپروراند.

/ 0 نظر / 27 بازدید