تفاوت!

 

مراقب تاثیری که روی جهان می گذارید باشید.

هیتلر و چارلی تقریبا همسن بودند... هیتلر فقط چهار روز از چارلی کوچکتر بود!

چارلی گفته: این سرنوشت ما دو تا بود که یکی دنیا را بخواند و دیگری بگریاند و اگر سرنوشت می خواست کاملا برعکس می شد...!

 

تفاوت تنها یک کلاه بود!!!

 

/ 2 نظر / 32 بازدید
فرمولساز

یک کلاه و یک عصا! خیلی خوب بود این پستت! [قلب]