رنگارنگ

رنگارنگ

رنگتون عوض میشه. هر روز یک رنگ می شید. رنگتون هر روز تاریکتر و کدرتر میشه. وقتی که فرصت سوء‌ استفاده رو جلوی روتون می بینید رنگ پلیدی تونو نشون می دید. بعد از اون براتون فقط رنگ ننگ می مونه. این ننگ با هیچ رنگی پاک نمیشه. اگر با رنگ کمرنگی بپوشونیدش از اون زیر خودنمایی می کنه. فکر نکنید که دیگران نمی بینند. با یک کمی دقت یا یک کمی فرصت میشه دیدش.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید