وا!

گفت: دوست دارم اگر هواپیمام سقوط کرد توی دریا بیافتم.

گفتم: چرا؟

گفت: برای اینکه ماهیها تنمو بخورند و اسراف نشم!

/ 0 نظر / 25 بازدید