بدون عنوان

 

پسر،‌ همه صورتش نگاه بود.... دختر، همه وجودش اندیشه....

پسر، تیرهای محبت را با قدرت تمام به سمت دخترک نشانه رفته بود.... دختر سالها بود که دیواری مثل دیوار چین -نفوذ ناپذیر- دور قلبش ساخته بود....

پسر، تیرهای شکسته و برگشت خورده را با تلخی می نگریست... دختر، آهی از درد کشید و آرام دور شد... 

/ 0 نظر / 26 بازدید