با من بمان

همیشه با من بمان... تویی که همیشه بعد از خدا همیشه همیشه با منی... هیچوقت ترکم نکردی... هر وقت هم که مدتی ازت فاصله گرفتم.. ناراحت نشدی...

آخی! واقعاْ هیچ توقعی هم نداری...

هر وقتم که می یام سراغت عجیب همدمم میشی...

علاقه به تو اونقدر توی وجودم رخنه کرده که بیشتر وقتها فکر می کنم بدون تو هرگز نمیشه زندگی کرد..

تو را می گویم تنهائی من...

/ 0 نظر / 23 بازدید