یک کوچولو نا بی تفاوتی!!!

 

گاهی رفتاری متفاوت افکارت را به هم می ریزد.

مثل: وقتی که میری BRT سوار شی، کارت یکساله ی اعتباریت بوق ممتد میزنه (یعنی اشکال داره)، بلیط چی منتظره که بهش پول بدی، از توی کیفت یک کارت دیگه در می یاری. بلیط چی با تعجب می گه: ای ول!

 

مثل: وقتی که داری رانندگی می کنی، یک موتور سوار دو ترک که احتمالا بی هوا پیچیدی جلوش، از کنارت رد میشه و یک چیزی می گه. تو هم اونقدر غرق در افکارت هستی که فقط یک صدای بلند نا مفهوم میشنوی. بعد یک موتورسوار دیگه می یاد و می گه: ببخششون خانم. تو هم می گی: باشه. دوباره می یاد می گه بعضی ها بی شعورند دیگه. تو هم بدون اینکه حتی نگاهش کنی، لبخندی می زنی.

 

/ 0 نظر / 29 بازدید