پته روی آب!

آهای تو!

پته روی آب می ریزی؟

روزی رازدار کسی بودی، حالا که میانه تان شکرآب شده، رازهایش را بر ملا می کنی؟

؛شنونده باید عاقل باشد؛

شنونده باید بفهمد که آن روز که تو شنونده ی دیگری بودی، دیگری تو را لایق ؛صندوقچه ی اصرارش؛ می دانست.

و لیاقت لحظه ای نیست!

لیاقت تا ابد است!

اگر لایق شنیدن راز کسی بودی تا ابد باید لایقش باشی.

و اگر حالا پته اش را روی آب می ریزی، از اول لیاقت رازدار بودن را نداشته ای.

و البته

شنونده باید عاقل باشد!

/ 0 نظر / 24 بازدید