خواهش می کنم بگو

بگو دیگه. آخه چرا توی دلت نگه می داری؟ اصلاْ کار خوبی نمی کنی؟ خودتو آزار می دی و بعد هم بقیه رو.

بهش بگو که از حرفش ناراحت شدی. بگو که این رفتارش رو دوست نداری. بگو و بخواه که برات توضیح بده. روشنت کنه. یا تو قانع می شی که اشتباه برداشت کردی یا اون قبول می کنه که کارش نادرست بوده. اگر هم هیچکدوم قانع نشدید... یکی رو پیدا کنید که حرفشو قبول دارید واسطتون بشه.

می دونی اینجوری رابطتون قشنگتر می شه؟ می  دونی اعتمادتون بیشتر می شه؟ همدیگر رو بهتر می شناسید؟

اینجوری خیلی وقتها می فهمی که اون حرفی رو که تو ازش ناراحت شدی برای طرف بیان کننده همون معنی رو که تو برداشت کردی.. نمی ده.

بعضی وقتها حتی طرف (زنتون.. شوهرتون.. دوستتون.. مادرتون.. خواهرتون و ...)‌ می خواسته با اون حرف محبتشو به تو ابراز کنه اما تو بد برداشت کردی. باور کن راست می گم. برای من پیش اومده.

بعضیها این ناراحتیهای مختصر رو توی دلشون نگه می دارن و رو هم می ذارن. کم کم تبدیل به یک عقده ی بزرگ می شه. این عقده خیلی وقتها باعث جدائیها میشه.

باور کنید اونی رو که الان خیلی دوستش دارید اگر بهش بگید که از فلان حرف یا فلان رفتارش ناراحت شدید.. احتمال کمرنگ شدن دوستیتون.. عشقتون خیلی کمتره.. خیلی...

فکر اینکه آتو ندم دست طرف رو هم از ذهنت بیرون کن. اونیکه می خواد آتو بگیره از تو هم رفتن تو هم می فهمه که ناراحت شدی و بهت برخورده. پس وادارش کن تا توضیح بده.. یا معذرت بخواد.

یکی از راههای تقویت پیوندها همینه.

/ 0 نظر / 24 بازدید