آبی دنیا

 

دنیای من آبی می ماند.

با تمام بازیهایی که از صداقتم خوردم.

با تمام خنده هایی که به سادگی ام کردند.

دنیای من آبی می ماند.

هر جا که باشم.

هر کاری که کنم.

با هر که باشم.

دنیای من آبی می ماند.

تا ابد.

 

/ 4 نظر / 12 بازدید
نگین

به جای تسلط بر جهان، باید بر خویشتن مسلط شد. دکارت[گل]

فرمولساز

دنیایت همیشه آبی آسمانی باشه مرضی جونم [قلب][گل][گل]