غرور

گاهی غرور نقاب خوبیست

        برای پوشاندن زخمها!

**********

سلام سلام... صد تا سلام... دای دای دی دای دای

شمال شمال شمال... هفته پیش برای بار سوم در سال۸۵ رفتم شمال. چیکار کنم دیگه هی دریا منو می طلبه. خوش گذشت جای همممتون خالی؟ نه.. آخه همتون که جا نمی شدید اونجا.

این علت تاخیرم بود.

/ 0 نظر / 24 بازدید