پول و ...

پول و ...

*** نمی دونم پول در آوردن لذتش بیشتره؟!! یا پس انداز کردن؟!! یا خرج کردن؟!!

*** آخه یکی نیست به من بگه : مرضیه ی......کی می خوای آدم شی؟!! تا کی حرفهاتو رک می زنی؟!! بهتر نیست یه کم اهل غیبت و زیرآب زنی بشی؟ بهتر نیست پاچه خواری کنی؟!!!

آخر سر این زبان سرخ، سر سبزمو به باد میده... من می دونم...

*** آدمهای نادان و عقده ای،‌ آدمهایی که همیشه در پی آزار دیگران هستند،‌ هیچ گاه تغییر نمی کنند... (شاید استثنائاتی به نظر شما برسد.. اما موردی که من دیدم، استثنا نبود)

حالا بعد از گذشت ۲ سال.... بعد از اونهمه اذیت... بعد از اونهمه زجر.... ‌ برگشته که باز هم آزارم بده... اون موقع ازش گذشتم و به خدا سپردمش..... حالا بد جوری دلم می خواد ازش انتقام بگیرم.... امااااا باز هم... ایندفعه هم به خدا می سپارمش... آروم باش مرضی!... آروم باش!.... آروم!

*** این سایت دوست خوب و مهربونمه: http://www.mmyymm.com بد نیست یک سری بزنید.

/ 0 نظر / 12 بازدید