شیشه در بغل سنگ

امروز توی خبرها خوندم که یه دختر ۱۲ ساله که توسط چند تا مرد  اسیر شده بوده و نظر سوء بهش داشتن، توسط ۳ تا شیر نجات پیدا می کنه. شیر پاکتی نه ها!!! شیر جنگل.

اون سه تا شیر از اون دختر محافظت می کنند تا وقتی که پلیس و خانواده دختر می یان و اون سه تا شیر، دختر رو مثل یه هدیه تحویل اونها می دن.

کارشناسا گفتن که احتمالاْ به علت گریه دختر، که شبیه به صدای توله شیر هست، این اتفاق افتاده.

اما من می گم که:::::

گر نگه دار من آن است که من می دانم، شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد

 

/ 0 نظر / 24 بازدید