پروانه

 

امان از دکترهای این دوره و زمونه:

 

هیچکدام تشخیص ندادند که درد سینه ام، از بغض فرو خورده ی پروانه ی پر سوخته ای بود که آنجا پنهانش کرده بودم.

 

پروانه

 

/ 2 نظر / 32 بازدید