بیا تا با تو بهار شکوفا شود

در درون من

بیا تا به پائیز نرسد

لحظه های انتظار

بیا تا فراموش شود همه سیاهی ها

در پس دامان نگاهت

بیا تا رنگ ببازد ترس وهم آلودت

در ترنم بهار زندگی

بیا تا صدایت نغمه ای باشد

دلنواز برای هر روز

بیا تا آرامش جاری شود در وجودت

از لطافت بودن

/ 0 نظر / 14 بازدید