فرهنگ مصرف

آنچه که مسلم است در کشور ما فرهنگ مصرف همه چیز در سطح بسیار پائینی قرار دارد.

مثل:

مصرف آب, برق و گاز 

مصرف مواد غذایی

مصرف لوازم آرایشی

مصرف لوازم منزل

مصرف کیسه پلاستیکی 

و حتی نحوه استفاده از منازل

 

 در این جامعه عجیب ما هر کسی هم که بخواهد رعایت کند و کمی نحوه مصرفش را اصلاح کند، دچار سردرگمی می شود. دچار تردید و حتی طرد شدن در جامعه می شود.

در پستهای بعدی این مساله را بیشتر توضیح خواهم داد. 

/ 0 نظر / 80 بازدید