حس!

وقتی که با چشم، نرمی ابر را حس می کنی، حس بینایی وظیفه حس لامسه را بر عهده می گیرد!

گاهی برای درک چیزی،‌ لازم نیست حس مربوطه را به کار ببری.

برای شنیدن،‌ همیشه گوش لازم نیست.

برای دیدن، همیشه چشم لازم نیست.

برای بوئیدن همیشه بینی لازم نیست.

برای چشیدن همیشه زبان لازم نیست

و خصوصاْ برای لمس کردن همیشه حس لامسه لازم نیست.  

/ 0 نظر / 25 بازدید