گذشته

اینجا صفحه ی روزهای گذشته ی من است. روزهایی که در آن آرزوهای زیادی را جا گذاشتم. روزهایی که خیلی فرق داشتند با اینروزها...

/ 0 نظر / 48 بازدید