فتح خون (۱)

فتح خون (۱)

کرم لجن زار چگونه بداند که بیرون از دنیایی که او تن می پرورد،‌ چیست؟

زمین و آسمان او همان است و اگر او را از آن لجن زار بیرون کشند، می میرد.

شهید مرتضی آوینی

/ 0 نظر / 24 بازدید