باور!

خودِ کلاغها هم دیگر باور ندارند

کسی صدایشان را دوست بدارد.

باورشان شده که رنگ پرشان کریه است.

باور دارند که هیچ نگاهی مشتاقانه نگاهشان نمی کند.

باور کرده اند که کبوتران زیباترند.

برای همین است که نگاههای تحسین آمیز مرا نمی بینند.

برای همین است که وقتی نگاهشان می کنم، ساکت می شوند و نمی خوانند.

نمی دانند که صدایشان را دوست دارم

و رفتارهایشان را

باور کرده اند که خوب نیستند.

/ 0 نظر / 25 بازدید