هه!

فرهنگ سازی در سینمای ایران!

نصف مال من، نصف مال تو!

 یک پسر جوانی خیلی اصرار داشت که مگه چیه که یک مرد دو تا زن داشته باشه؟

در جوابش گفتم: امیدوارم بابات بره یک زن دیگه بگیره تا بدونی که اشکالش چیه!

*******

در جواب یک آقای مسن که پرسید: چرا خانمها از اینکه آقایون زن دوم بگیرند، ناراحت میشند؟

گفتم: اگر خانم شما همسر دومی داشت، شما ناراحت نمی شدید؟

گفت: چرا ناراحت می شدم!

گفتم: خوب به همون دلیل که شما ناراحت میشید، خانمها هم ناراحت میشند!

*******

هر چند که هر دو غیظشون گرفت... اما شاید این پاسخها باعث بشه یک کم منصفانه تر فکر کنند. (در همون لحظه ... بعداً یادشون میره حتماً)

/ 0 نظر / 27 بازدید