هویجوری

هویجوری

۱- انگار هدیه دادن به دیگران هم سعادت می خواهد. دو بار است که هدیه می گیرم برای دیگران، اما به دلایلی موفق به هدیه دادن نمی شوم!

۲- هر چیز دوست داشتنی برای آدم خوب نیست،‌ و هر چیز خوب هم دوست داشتنی نیست.

۳- دنیا اینجوریه دیگه... گهی پشت به زین و گهی زین به پشت!

۴- خیلی خوبه که آدم بتونه عصبانیتشو کنترل کنه و حرفی نزنه که بعداْ پشیمون بشه. اونهایی که می تونند این کار رو بکنند، بدون شک از آدمهای موفق روزگار خواهند بود.

/ 0 نظر / 24 بازدید