هر چه کنی به خود کنی!

گاهی با کسی لجبازی می کنی که حتی توی زندگیت وجود نداره!

/ 2 نظر / 23 بازدید
راز سرگذشت من

افسانه‌ها را رها کن " دوری و دوستی " کدام است؟ فاصله‌ها‌یند که عشق را می بلعند تو اگر نباشی ... شیرین دیگری جایت را پر می‌کند! به همین سادگی ...