ماموریت اهواز

ماموریت اهواز یکجورائی با ماموریتهای دیگه متفاوت بود. شاید علتش فرصت بیشتری بود که داشتم و باعث شد تا کنار رود کارون قدم  بزنم و مصاحبت جالبناکی با یک کارتون خواب داشته باشم و چندین تایی عکس بگیرم.

عکسهای بدی نشدند... دوست داشتید ببینید.

 

عروس اهوازی روی کارون

قایقران-1

قایقران -2

غروب اهواز -1

غروب اهواز -2

غروب اهواز- 3 - اینو دوست تر دارم

جو جو اهوازی

جوجو اهوازی -1

کارون

کارون -1

لب کارون

همش می اومد توی کادر...دیدم اگر یک عکس تکی نگیرم ازش، دلش میشکنه!

پل و قایق

پل اهواز

پل اهواز -2

پل اهواز -3

پل اهواز -4

زباله های کنار کارون شرم باد بر همه ی ما ایرانیها که هموطنانی داریم که اینچنین می کنند با طبیعت زیبا. شرم باد بر همه ی ما که می بینیم و هیچ نمی گوئیم و حتی نگاهی شرم آور هم نمی کنیم... شرم باد بر همه ی ما که اینجا اینگونه رفتار می کنیم و وقتی خارج از کشور می رویم، از تمیزی آنها کیف می کنیم و به به می گوئیم... شرم باد بر همه ی ما!

یک عدد پازل : بی ربط !

یک موجود ناشناخته در اهواز!!!

/ 0 نظر / 51 بازدید