دنياي آبي

اجتماعی

شاید روزی دیگر
ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: تلخ

 

بالا می آورم

همه ی باورهایم را

روزی نه چندان دور

همه ی باورهای پایمال شده را

بالا می آورم

روزی

همه ی ترسهای سیاه آلوده به آزار را

چونان بالا می آورم

که چیزی نماند

از همه ی دورنم.


 
شاید روزی دیگر
ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: تلخ

 

بالا می آورم

همه ی باورهایم را

روزی نه چندان دور

همه ی باورهای پایمال شده را

بالا می آورم

روزی

همه ی ترسهای سیاه آلوده به آزار را

چونان بالا می آورم

که چیزی نماند

از همه ی دورنم.