دنياي آبي

اجتماعی

محرم، محرم است.
ساعت ۸:٢٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٤  کلمات کلیدی: جمله های من ، از زندگی

محرم، محرم است.

محرم، محرم است. اگر چه تمام حرفهای محمد درست است، اگرچه خیلی حرفهای دیگر هم بود که در متن محمد نا گفته ماند. اما محرم، محرم است.

محرم با دلهای لرزانش، محرم است.

محرم با اشکهای سوزانش، محرم است.

محرم، هنوز هم محرم است. محرم، تا ابد محرم است.