دنياي آبي

اجتماعی

بعد از یکسال و نیم..
ساعت ٦:٤٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٥  کلمات کلیدی: از زندگی

اومدم بعد از یکسال و نیم اینجا...

می خواهم دوباره اینجا را فعال کنم..

شاید مثل قدیمها شود.

اشکال اینجاست که شبکه های مجازی آنقدر زیادند که شاید کسی دیگر به این صفحه های قدیمی سر نزد.

ولی من اول برای دل خودم می نویسم و بعد برای خواندن دیگران... 

خوشحالم که این تصمیم را گرفتم.. 

می نویسم...