دنياي آبي

اجتماعی

آخرین دمای عشق
ساعت ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ مهر ۱۳۸٤  کلمات کلیدی: نویسندگان دیگر

آخرین دمای عشق

عشق ای قتل فجیع روح ما                                    آه ای عشق ای تب مذبوح ما

تو تن ما را تجارت می کنی                                     روح ما را نیز غارت می کنی

مثل مرگی لیک آهنگت خوشست                           گر چه خونینی ولی رنگت خوشست

کاش گاهی قلب ما از سنگ بود                               کاش قدری عشق هم کمرنگ بود

عشق مالیخولیائی خاکی است                              عشق یک بیماری افلاکی است

عشق می میراند و جان می دهد                            می کشد ما را و تاوان می دهد

مهربانی عشق بی بال و پری ست                          عشق بال پرش بالاتری ست

مهربانی سهم انسان است وبس                            عشق کار قهرمانان است و بس

 عشق، عباس شقایق مذهب است                        مهربانی کار دست زینب است

مهربانی یاس می مالد به تن                                  عشق پر پر می شود چون نسترن

مهربانی ها سکونت می کنند                                 عشق ها با خود خشونت می کنند

مهربانی محض معصومیت است                              عشق اما عین مظلومیت است

عشق عادت کرده آزارش کنند                                 عشق می آید که بر دارش کنند

تا بگرید مهربانی بر سرش                                      تا بروید گل ز جای خنجرش

شاعر: (معلومه دیگه) احمد عزیزی