دنياي آبي

اجتماعی

جهنم
ساعت ٤:٤٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ دی ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: شعرکی

 

تا بلندای افق خواهم رفت روزی

آنجا که زمان می ایستد

آرزوهایم را نظاره خواهم کرد روزی

آنجا که دروغ رویا میشود

پرده ها فرو می افتد روزی

آنجاست که سکوت حاکم می شود

و عشق ابدی خواهد شد روزی

آنجا که رنگها همه یکرنگ شوند

به چشمها نگاهی خواهد شد روزی

و شرم خواهد بارید از آن نگاه

و جهنم معنا خواهد شد.......

 

شاعر بعد از این