دنياي آبي

اجتماعی

وحشی
ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: نویسندگان دیگر ، غم

دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست

کـس در همه آفاق به دلتنگی من نیست


گلگشت چمن با دل آسـوده تــوان کــرد

آزرده دلان را سـر گلگشت چمن نیست


از آتـش ســودای تــو و خـــار جفــــایـت

 آن کـیست که با نو و، ریش کهن نیست


بسیار ستمکار و بسی عهد شکن هست

 امـا به ستمکاری آن عـهد شـکن نیست


در حشــر چــو بـینند بـدانند کـه وحـشیست
آنرا که تنی غرقه بخون هست و کفن نیست