دنياي آبي

اجتماعی

شمع و پروانه
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٤  کلمات کلیدی: نویسندگان دیگر

شمع و پروانه

شمع دانی که دم آخر به پروانه چه گفت؟

گفت: ای عاشق دیوانه فراموش شوی

پروانه سوخت ولی خوب جوابش را داد

گفت: طولی نکشد تو نیز خاموش شوی